Zöld Liget Óvoda

Zöld Liget Óvoda honlapja

   feb 02

Foglalkozások

Nevelőmunkánkat a gyermeki tevékenységre alapozzuk, kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a játéknak. A gyermekek játék közben , játszva szereznek ismereteket, tapasztalatokat, így tanulnak szinte mindent.
A következő tevékenységeket is játékosan valósítjuk meg:
külső világ tevékeny megismerése
— környezetünk mennyiségi és formai összefüggései
mese, vers
ének-zene
rajz, mintázás, kézimunka
mozgás, mozgásos játék.
Tevékenységeinket a környezetismeretből kiindulva az évszakokhoz kötődve tervezzük.
Differenciált bánásmódot alkalmazunk, egyéni foglalkoztatáson bontakoztatjuk ki a gyermekek képességeit, felzárkóztatunk és fontosnak tartjuk a tehetséggondozást is.
Óvodásaink számára derűs, szeretetteljes légkört biztosítunk, alakítjuk viselkedési szokásaikat, társas kapcsolataikat.

Speciális szolgáltatások:
— gyógytestnevelő (a tartási rendellenességekkel foglalkozik heti egy alkalommal)
— logopédus (az iskolába menő gyermekeket szűri, a beszédhibás gyermekek egyéni fejlesztését végzi heti egy alkalommal)
— fejlesztő pedagógus (azokkal a tanköteles korú gyermekekkel foglalkozik heti egy alkalommal, akiknek szükségük van a felzárkóztatásra)
vetítés, kirándulás (a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület programszervezője és a Madarász ovi program vezetője tartja külön díjazás ellenében, évente 4-4 alkalommal)
— néptánc (külön díjazás ellenében heti egy alkalommal)
— bábelőadások szervezése (külön díjazás ellenében)
—ovis foci (tehetséggondozás, heti két alkalommal nagycsoportos korúaknak)
— hitoktatás (heti egy alkalommal).

Vélemény, hozzászólás?